eurobydleni  
nabidka poptávka Mexus-co reality
Rychle najdi : vše () | byty (1) | pronájmy (2)

» Finanční a účetní služby

Finanční a účetní služby

Účetnictví a daňová evidence
Naše firma nabízí kompletní zpracování a vedení účetnictví nebo daňové evidence.

■ zpracování účetních knih a knih daňové evidence
■ zpracování měsíčních uzávěrek a roční účetní závěrky
■ záznamy daňové povinnosti u plátců DPH včetně zpracování daňového přiznání k DPH
■ zpracování knihy jízd / i zpětně /
■ zpracování mezd a příslušné mzdové agendy
■ zpracování ročního vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou
■ zpracování podkladů k daňovým přiznáním
■ zpracování daňových přiznání - daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, silniční daň
■ zajištění odkladu podání daňového přiznání k dani z příjmu
■ zastupování klienta před správcem daně
■ zpracování daňových přiznání - majetkové daně
■ výpočty daňových povinností, odvodů daní a pojistného
■ poskytování informací o termínech a výši daňových povinností klienta

Rekonstrukce účetnictví
Našich služeb můžete využít i v případě, že máte pochybnosti o správnosti účetnictví za uplynulá zdaňovací období.

Účetní poradenství
Do nabídky našich služeb patří také individuální konzultace a účetní poradenství. Provádíme účetní poradenství i v oblasti kontroly zpracování mezd i mzdových a personálních agend / mzdové listy, pracovní smlouvy, ELDP /. Nedílnou součástí účetního poradenství je i daňová optimalizace, neboli využití zákonných možností, jak ušetřit na daních. Zastupujeme klienty při jednáních s úřady.

Daňová přiznání
Naše firma též nabízí zpracování daňových přiznání i klientům, kteří nejsou vázáni smlouvou. Jedná se o jednorázové zpracování daňových přiznání k následujícím daním:

■ daň z příjmu fyzických a právnických osob
■ daň z přidané hodnoty
■ daň silniční
■ daň z nemovitostí
■ daň z převodu nemovitostí
■ daň darovací
■d aň dědická

Naše společnost také nabízí pod dohledem daňového poradce odklad podání daňového přiznání.

Ceník ( ceny uvedeny bez 19% DPH )

Daňová evidence

Neplátci DPH
do 50 dokladů měsíčně 1.500,- Kč měsíčně
do 100 dokladů měsíčně 3.000,- Kč měsíčně
za každých dalších 50 dokladů měsíčně 1.000,- Kč měsíčně

Plátci DPH
do 50 dokladů měsíčně  3.000,- Kč měsíčně
do 100 dokladů měsíčně 6.000,- Kč měsíčně
za každých dalších 50 dokladů měsíčně 2.000,- Kč měsíčně

Vedení účetnictví

Neplátci DPH
do 50 dokladů měsíčně 3.000,- Kč měsíčně
do 100 dokladů měsíčně 6.000,- Kč měsíčně
za každých dalších 50 dokladů měsíčně 2.000,- Kč měsíčně

Plátci DPH
do 50 dokladů měsíčně 3.500,- Kč měsíčně
do 100 dokladů měsíčně 7.000,- Kč měsíčně
za každých dalších 50 dokladů měsíčně 3.000,- Kč měsíčně

Dokladem je rozuměno faktura /vydaná i přijatá/, paragon, zjednodušený doklad, pohyb v bance kromě úhrad faktur /poplatky,úrok,přímé platby přes banku/, interní doklady /účtování o mzdách, majetku,leasingu apod./

V ceně za vedení účetnictví je zahrnuto: příprava dokladů,vytvoření účetních dokladů, poradenství

Personalistika a mzdy

300,- Kč měsíčně za 1 zaměstnance

V ceně služeb týkající se personalistiky a mezd je zahrnuto:
pracovní smlouvy, přihlášky a odhlášky zaměstnanců u OSSZ a zdravotních pojišťoven, vypracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti případně přiznání ke srážkové dani.

Účetní závěrka

Účetní závěrka od 2.000,- do 10.000,- Kč ročně

Cena je stanovena dohodou dle typu účetnictví a rozsahu účetní agendy

Účetní poradenství

Přiznání k DPH čtvrtletní  800,- Kč čtvrtletně
Přiznání k DPH měsíční   500,- Kč měsíčně
Přiznání k silniční dani  1.000,- Kč ročně

Klienti, kteří mají u naší firmy vedeno účetnictví nebo daňovou evidenci mají přiznání k DPH a k silniční dani v ceně.

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob       2.500,- Kč
Přiznání k dani z příjmu právnických osob   4.000,- Kč
Přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ        500,- Kč
Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní poj.   500,- Kč

Přiznání k dani z nemovitosti  2.000,- Kč
Přiznání k dani z převodu nemovitosti   2.000,- Kč
Přiznání k dani dědické, darovací    1.000,- Kč

Ostatní konzultace, zastupování na kontrolách  400,- Kč za hod.

 

 

 


Datum aktualizace : 08.01.2013

  « Zpět | Zapamatovat tuto stránku | Mapa stránek  
  Přeložit stránku do jiného jazyka
anglicky německy španělsky francouzsky maďarsky polsky italsky holandsky rusky hezky česky
 
   
  eurobydleni